Projekt

Krepitev lokalne samooskrbe

Z novimi programi – ulovi in postrezi si ribo sam ter z izobraževanji o pomenu in pripravi zdrave, sveže in lokalno pridelane ribe, bomo krepili in povečali lokalno in kakovostno pridelano ribo. Izobraževanje bo izvajal lokalni ribogojec. Ozaveščali bomo prebivalce o pomenu in uživanju in prehrani.

Dostopnost lokalne ribe za osebe s posebnimi potrebami

Z ureditvami, ki so prilagojene invalidom in invalidskim vozičkom bomo povečali porabo lokalnih rib. Npr. za potrebe lovljenja rib bomo ob reki Krki uredili stopničaste, zatravljene terase, ki bodo posebej prirejene.

Krepitev zdravega življenjskega sloga

Krepitev zdravega življenjskega sloga z uživanjem lokalne ribe za osebe s posebnimi potrebami.

Cilji

Povečati plasiranje lokalno proizvedene ribe in na ta način povečati porabo lokalnih rib, tudi pri osebah s posebnimi potrebami

Zagotoviti osebam s posebnimi potrebami nove učne programe (ulov, priprava ribe in pomen uživanja lokalne ribe)

Omogočiti osebam s posebnimi potrebami večje vključevanje v družbo (izboljšali, obogatili bomo njihovo kakovost življenja ter jim dali priložnost, da se aktivno vključujejo v družbo.)

Izboljšati stanje okolja z ureditvijo ribje steze, ki povečuje razmnoževanje rib in hkrati omogoča učenje lovljenja ulova

Center aktivnosti invalidnih oseb Bušeča vas

S projektom bomo omogočili povečanje plasiranja lokalno proizvedene ribe skozi nove inovativne programe za ranljive skupine.

Učinki

Vzpostavitev centra za ranljive skupine omogoča dolgoročno rešitev za učenje in druženje v prostorih, ki so prilagojeni osebam s posebnimi potrebami. Trajnost zagotavljamo z osebo, ki bo zaposlena, kot upravljalec centra in bo skrbela za programe, tudi po zaključku projekta. Z digitalnim marketingom bo oseba skrbela, da se bodo lahko te osebe prijavile na učne delavnice ulova, priprave ribjih jedi in pomena uživanja lokalnih rib in s tem medsebojnega druženja tudi it drugih regij Slovenije in tudi drugih držav, saj bo v centru zagotovljena trajnostna ponudba programov

Inovativnost

Povečanje plasiranja lokalno proizvedene ribe preko ranljivih skupin in tako širši populaciji omogoča povečano porabo lokalnih rib in širitev znanja ribogojstva ter priprave ribe od vode do krožnika. Na ta način bomo tem osebam omogočili večje vključevanje v družbo, izboljšali, obogatili bomo njihovo kakovost življenja ter jim dali priložnost, da se aktivno vključujejo v družbo. Aktivnosti predstavljajo inovativnost na območju Posavja ter tudi…… 

Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo znaša 207.661,53 €, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.711,04 €. Zaključek projekta je predviden do 30.6.2021.

Uradni podatki

Marjan Dornik s.p.
Podbočje 94
8312 Podbočje
ID za DDV: SI25985361
MŠ: 8089655

Stopite v stik