Predstavitev

Omogočiti želimo aktivacijo samopomoči za ranljive skupine in jo povezati z lokalno ribo.

Naš namen

Namen je urediti prilagojen Center Sonček v katerem bomo omogočili aktivacijo samopomoči za ranljive skupine in jo povezali z lokalno ribo. Oblikovali in izvajali bomo nove programe vseživljenjska izobraževanja, ki temeljijo na povečanju znanja o sladkovodni akvakulturi, na pripravi in uživanju lokalno sveže pridelane ribe, kar omogoča zdrav način prehrane ter na izvajanju medsebojnega druženja v obliki ribiških taborov, kar omogoča skrb za duševno zdravje.

Stopite v stik

Center Sonček Bušeča vas
Bušeča vas
8263 Cerklje ob Krki
041 650 303
soncek-buseca-vas.si

Vlagatelj

Marjan Dornik s.p.
Podbočje 94
8312 Podbočje
ID za DDV: SI25985361